Początek listopada to czas, który skłania do refleksji nad istotą życia i nieuchronnością praw natury. Obecne zwyczaje związane ze Świętem Zmarłych wykraczają poza sferę przekonań religijnych. Święto to łączy w sobie wielowątkową obrzędowość pogańską z tradycjami świąt kościelnych. W dniu 7 listopada w świetlicy wiejskiej w Bryńsku, uczniowie oraz absolwenci Szkoły Podstawowej wystawili fragment „II cz. Dziadów” Adama Mickiewicza. Przypomnieli dawne, pochodzące z czasów pogańskich obrzędy mające na celu pomoc duszom, które chcą dostać się do nieba. Inicjatorem spektaklu była Renata Piotrowska – pracownik biblioteki filialnej w Bryńsku. Przedstawienie przygotowano przy współpracy z nauczycielem prowadzącym zajęcia teatralne – Iwoną Strungowską oraz pomocy Michała Kwiatkowskiego – radnego gminy Lidzbark. Dzięki uprzejmości MGOK w Lidzbarku spektakl mogli również obejrzeć mieszkańcy Miasta i Gminy Lidzbark. Niesamowita sceneria, muzyka, kostiumy, makijaż przygotowane przez opiekunów w  jakim występowali aktorzy wspaniale oddał charakter prezentowanego utworu. Akcja toczy się w Dzień Zaduszny (w nocy) w kaplicy, gdzie zebrała się grupa ludzi  z pobliskiej wioski. Trwa ludowy obrzęd Dziadów, któremu przewodniczy Guślarz. Zebrani wzywają kolejno dusze czyśćcowe chcąc ulżyć im w cierpieniu. Młodzi aktorzy wspaniale wcielili się w role duchów odwiedzających kaplicę. Mogliśmy zobaczyć Józia i Rózię (to dzieci, które nie doświadczyły cierpienia i dlatego nie mogą dostać się do nieba), widmo złego pana (upiora skazanego na wieczną mękę za zło wyrządzone poddanym, którzy pod postacią „żarłocznego ptactwa” towarzyszą mu po śmierci), ducha pasterki Zosi (jej wina polega na tym, że igrała z uczuciami innych). Wspaniale wcielono się również w postacie wieśniaków, starających się w miarę możliwości ulżyć cierpieniu duchów.

Obsada: Zuzanna Gutowska – Narrator,  Michał Kwiatkowski – Widmo, Joanna Rybicka – Guślarz, Adriana Sokołowska – Zosia, Michalina Sokołowska,  Zuzanna Karpińska, Magdalena Piotrowska, Paweł Klejnowski, Wiktor Koszewski – Wieśniacy, Marcin Rybicki – Józio, Martyna Pawelska- Rózia, Igor Pawelski – Kruk, Oliwia Wyżlic – Wrona.

18 listopada o godzinie 9:00 w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Lidzbarku odbył się konkurs dla uczniów klas III szkół podstawowych o tytuł „Mistrza pięknego czytania”. Po eliminacjach klasowych w SP Bryńsk do konkursu zostały wytypowane: Julia Durzyńska i Julia Rynkowska.

 

W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie klasy pierwszej SP Bryńsk przystąpili do kampanii ogólnopolskiej „Cała Polska czyta dzieciom”. Szkoła zachęca rodziców do czytania dzieciom. Raz w miesiącu rodzic odwiedza dzieci w klasie i czyta im wybraną przez siebie bajkę. Dziękujemy rodzicom za czynny udział w akcji i czekamy na kolejne spotkania.

Narodowe Święto Niepodległości w Szkole Podstawowej w Bryńsku uczczono podczas uroczystego apelu, który odbył się 10 listopada 2015 roku. Część artystyczną apelu przygotowali uczniowie klas IV-VI pod kierunkiem p. Katarzyny Chojnackiej. Podczas występu uczniowie przypomnieli wszystkim o naszym święcie narodowym poprzez inscenizację teatralną, recytację wierszy i śpiewanie pieśni patriotycznych. Uroczystość ta bez wątpienia skłoniła też wszystkich uczniów do refleksji na temat trudnej drogi do niepodległości naszego państwa.
To była piękna lekcja patriotyzmu, na której mieliśmy okazję uświadomić sobie, że warto również dziś kultywować pamięć o przodkach, interesować się rodzimą kulturą, historią, a godło, flaga i hymn są od wieków najpiękniejszymi symbolami naszej polskości, dumy i tożsamości narodowej.

W dniu 30.10.2015 r. w SP Bryńsk we współpracy z tutejszą jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej został przeprowadzony alarm przeciwpożarowy. Akcja przebiegła bardzo sprawnie. Po usłyszeniu alarmu – 3 długich dzwonków, wszyscy w ciągu kilkudziesięciu sekund opuścili sale dydaktyczne i znaleźli się na boisku szkolnym z dala od zagrożenia. Po sprawdzeniu przez strażaków całego budynku uczniowie wraz z nauczycielami wrócili do szkoły kontynuować lekcje.

Takie akcje są bardzo ważne, ponieważ pokazują uczniom, jak należy się zachować w sytuacji zagrożenia.

22.10. 2015 r. uczniowie klas 0-III SP w Bryńsku uczestniczyli w wycieczce do Interaktywnego Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie. Dzieci miały możliwość zapoznania się z historią Zakonu Krzyżackiego poprzez atrakcyjne środki interaktywne. W atrakcyjny i przystępny sposób poznały przebieg bitwy pod Grunwaldem. Po muzeum oprowadzał nas pan przewodnik. Największym powodzeniem cieszyła się sala, w której dzieci mogły poczuć się rycerzami i damami dworu, czy przeżyć uwięzienie. Wrażenia z wycieczki są bardzo pozytywne, zachęcamy innych do odwiedzenia muzeum!:)

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Bryńsku brali udział w warsztatach ekologicznych, które odbyły się w dniach 19-20 października 2015r. w Ośrodku Edukacji Ekologicznej „WILGA” w Górznie koło Brodnicy. W warsztatach wzięło udział łącznie 19 uczniów klasy V i VI pod opieką p. Iwony Strungowskiej i p. Urszuli Bieńkowskiej. Celem warsztatów ekologicznych było wdrożenie edukacji ekologicznej, jako edukacji interdyscyplinarnej w szkole i poza nią, wyrobienie nawyku dbania o środowisko przyrodnicze, poznanie różnych form ochrony przyrody, nauczenie się rozpoznawania gatunków i wieku drzew, roślin i zwierząt, rodzaju skał występujących w przyrodzie oraz charakterystycznych dla regionu form geomorfologicznych.
Uczestnicy warsztatów brali udział w zajęciach tematycznych:
– Walory Górznieńsko–Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego
– Flora Górznieńsko–Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego
– Fauna Górznieńsko–Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego
W ramach warsztatów odbyła się piesza wycieczka do Rezerwatu „Szumny Zdrój”. Dziękujemy całemu personelowi ośrodka „Wilga” za pomoce dydaktyczne przekazane dla uczestników warsztatów i pozostałych uczniów szkoły w Bryńsku oraz przyjazną atmosferę podczas pobytu.

W dniu 19 października 2015 roku w SP w Bryńsku odbyła się część artystyczna zorganizowana z okazji Dnia Papieża Jana Pawła II, którą przedstawili uczniowie klasy IV, a przygotowały panie katechetki. Nauka, którą głosił nasz wielki rodak jest wciąż aktualna i pobudza nasze serca. W „Liście do dzieci” papież pisał:
”Człowiek  nie może żyć bez miłości. Jest wezwany do miłości Boga i bliźniego. Ale, żeby prawdziwie miłować, potrzebna jest mu ta pewność, że Bóg go miłuje. BÓG WAS MIŁUJE DROGIE DZIECI.”
Pamiętajmy o tym, że wszyscy jesteśmy Dziećmi Boga.

 SONY DSC

W piątek, 16 października 2015r. w Szkole Podstawowej w Bryńsku odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klasy pierwszej. Uczniowie pod kierunkiem wychowawczyni U. Kowalskiej, zaprezentowali przedstawienie pt.: ,,Pinokio idzie do szkoły”. Były wiersze i piosenki. W tym ważnym  dniu uczestniczyli rodzice pierwszoklasistów.

Uroczystego pasowania dokonała dyrektor szkoły p. L. Skolmowska. Po pasowaniu każdy uczeń otrzymał pamiątkowy dyplom. W progach szkoły pierwszoklasistów powitali uczniowie klas IV -VI wierszami i piosenkami. Samorząd uczniowski przygotował dla każdego dziecka, samodzielnie wykonany upominek.

W ramach akcji ,,Bezpieczna i przyjazna droga do szkoły przez cały rok”, dzieci otrzymały odblaski, które wręczył policjant p. G. Nisgorski.
Było to wyjątkowe wydarzenie dla najmłodszych uczniów naszej szkoły.

 

13 października 2015 roku w szkole podstawowej w Bryńsku, uroczystym apelem uczciliśmy święto Dnia Edukacji Narodowej. W tym szczególnym dniu uczniowie naszej szkoły podziękowali nauczycielom oraz wszystkim pracownikom naszej placówki za serce i trud, który wkładają w wychowanie młodego pokolenia. Święto polskiej szkoły, to dzień szczególny, to święto uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi i tych, którzy szkoły prowadzą i nadzorują.
Na uroczystości zgromadzili się nauczyciele, pracownicy administracji  i uczniowie SP Bryńsk, nauczyciele emeryci, burmistrz Lidzbarka p. Maciej Sitarek, dyrektor ZEASiP p. Zygmunt Osmański, radny Michał Kwiatkowski, sołtys wsi Bryńsk p. Andrzej Piotrowski, sołtys wsi Jamielnik p. Irena Makrucka, oraz przewodnicząca Rady Rodziców p. Kinga Dąbrowska. Część artystyczna została przygotowana przez uczniów zajęć teatralnych prowadzonych przez p. Iwonę Strungowską. Uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności tańcząc, śpiewając i recytując wiersze. Były piękne życzenia i sceny pokazujące w żartobliwy sposób dni z życia szkoły.
Po części artystycznej głos zabrał p. Maciej Sitarek, który skierował do grona pedagogicznego, uczniów oraz pracowników szkoły wiele ciepłych słów, życząc dużo sił do podejmowania wyzwań jakie czekają wszystkich w pracy z dziećmi i młodzieżą. Złożył również na ręce dyrekcji kwiaty i podziękowania za zaangażowanie, wytrwałość i pracę włożoną w kształtowanie młodego pokolenia.
Wszystkim nauczycielom, wychowawcom i pracownikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej.